Geoparky na Slovensku

Geopark predstavuje územie obsahujúce jedno, alebo viac miest vedeckej dôležitosti nielen z geologického aspektu, ale aj z hľadiska jeho archeologickej, ekonomickej alebo kultúrnej osobitosti európskeho významu. Je v súlade so stratégiou trvalo udržateľného rozvoja a má silnú riadiacu štruktúru, ktorá je podporovaná európskym programom financovania, ktorý prispieva k jeho ďalšiemu rozvoju. Ok

Viac..

Program obnovy dediny

Program obnovy dediny (POD) je známym, ale hlavne obľúbeným a úspešným nástrojom rozvoja vidieka v štátoch vyspelej Európy a jeho hlavným cieľom je udržať človeka na vidieku. Nositeľom POD na Slovensku je Ministerstvo životného prostredia SR. Organizáciou a odbornou garanciou POD na Slovensku bola poverená Slovenská agentúra životného prostredia, ktorá poskytuje pre obce poradenstvo, spracúva m

Viac..

Prehodnoť svoj pohľad

Pozri si video o prehodnotení pokroku v zmysle tzv. obehovej ekonomiky. Zamysli sa nad svojou spotrebou. Zisti, ako môžeš svojimi každodennými rozhodnutiami bojovať so zmenou klímy, znížiť množstvo odpadu, chrániť prírodu a pridať sa k rovesníkom po celom svete. Na web stránke s videom nájdeš kvízy a odkazy na ďalšie zaujímavé materiály a informácie.

Viac..

Rozumieme logám a symbolom ?

Publikácia poskytuje spotrebiteľom stručnú informáciu o konkrétnych symboloch, značkách a logách umiestňovaných na výrobkoch bežnej spotreby.

Viac..

GPP – Dobrá prax zeleného verejného obstarávania

Brožúra obsahuje zbierku zahraničných príkladov dobrej praxe GPP.  

Viac..

Sleduj medvede z vesmíru

Technológie používame na všetko – na prácu, učenie, komunikáciu, hranie a ešte pri veľa iných činnostiach. Tvojou dnešnou úlohou bude zistiť ako môžu zelené technológie a hry pomáhať pri dosahovaní pozitívneho vplyvu na našu planétu. Prostredníctvom videa zistíš, že satelity je možné využívať na sledovanie medveďov grizly z vesmíru a tiež na monitorovanie stavu miesta ich výskytu. Na web

Viac..

Zelená domácnosť alebo konajme 3E – ekonomicky, environmentálne, eticky

Strácate sa v radách ako sa správať, čo robiť a čo nerobiť vo vašej domácnosti? Siahnite po tejto publikácií, ktorej cieľom je poskytnúť laickej verejnosti informácie o dopadoch každodenného života bežného človeka na životné prostredie. Zároveň radí, ako je možné toto chovanie zmeniť tak, aby bolo prospešnejšie nielen voči životnému prostrediu, ale aby malo pozitívny vplyv aj na jeho finan

Viac..

Ako chrániť koralové útesy

Biodiverzita nám poskytuje potraviny, ktoré jeme, vodu, ktorú pijeme, vzduch, ktorý dýchame a materiály, ktoré potrebujeme na prežitie. Ale milióny druhov rastlín a živočíchov môžu do 30 rokov vyhynúť. Ako udržíme našu výrobu a spotrebu v rovnováhe s ochranou biodiverzity? Pozri si video o nutnosti ochrany koralových útesov v súlade s potrebami rybárskych komunít na Fidži. Na web stránke s vide

Viac..