Typ zdroja
Rozšírená filtrácia
Témy
Príroda
Odpad
Energia
Doprava
Problémy ŽP
Trendy a inovácie
Životný štýl
Aktivity
Cieľové skupiny
Metódy a Formy
ŠVP
Vzdelávacie okruhy
Úzmené členenie

VTÁKY NA KŔMIDLE

Sprievodca správnym prikrmovaním

Spoznajte s nami 25 druhov vtákov, ktoré môžete pozorovať na kŕmidle najčastejšie. Pomocou nášho sprievodcu sa naučíte, ako správne prikrmovať a tiež, ako...

Podpora participácie mladých ľudí v rozhodovacích procesoch v oblasti ochrany životného prostredia na úrovni samosprávy

Publikácia predstavuje výstižný metodický materiál, v ktorom sú aj návrhy pre vzdelávacie účely a príklady dobrej praxe v oblasti podpory EVVO pri práci s mládežou, s cieľom prepájanai praktickje p...

Kolobeh roka a škola

Publikácia Kolobeh roka a škola - ukážky vyučovacích blokov prierezového učenia pre I.stupeň základnej školy

...

www.kolobehroka.sk

webstránka Kolobeh roka

Nájdete na nej ukážky vyučovacích blokov prierezového učenia pre I.stupeň základnej školy. Stránka vznikla vďaka Zelený vzdelávací fond

...

Kolobeh roka a Komenský

video k projektu Kolobeh roka a škola

...

HRA Vodné dobble

V obľúbenej postrehovej hre vám priblížime až 31 druhov rastlín a živočíchov vodného spoločenstva, ktoré sa vyskytujú na Slovensku.

Hra je určená pre 2 – 4 hráčov a obsahuje 31 kart...

Príbehy z krajiny Lúk

Brožúra, ktorá podáva obraz o poľnohospodárskej krajine v CHVÚ Ostrovné lúky a jej pretváraní sa v minulosti vplyvom prírodných živlov (povodne). Podáva "návody" na opatrenia vedúcich k p...

Bádateľský nápadník - Fenológia

Bádateľský nápadník - Fenológia

Ťažiskom programu GLOBE je bádateľsky orientované vyučovanie (BOV). Aj preto vám na tomto mieste postupne ponúkneme inšpiratívny súbor bádateľských ak...