Klimatická kríza: Procesy spätných väzieb - ATMOSFÉRA

ATMOSFÉRA – štvrtý diel seriálu krátkych filmov vysvetľuje, ako vyššie teploty v Arktíde spôsobujú narušenie jet streamu – dýzového prúdenia v horných vrstvách troposféry a tým aj globálnych vzorcov počasia. Je to dôsledok spätnej väzby, ktorá na sever privádza stále viac teplého vzduchu. Slovenské titulkynastavte cez CC. Vydavateľstvo PRO Banská Bystrica

Viac..

Klimatická kríza: Procesy spätných väzieb - ALBEDO

ALBEDO – záverečný diel seriálu krátkych filmov hovorí o spôsobilosti zemského povrchu odrážať žiarenie Slnka. Roztápanie ľadu a snehu v polárnych oblastiach zmenšuje plochu s vysokou odrazivosťou, takže na Zem dopadá viac slnečného žiarenia zohrievajúceho oceány, v dôsledku čoho sa roztápa ešte viac ľadu. Slovenské titulky nastavte cez CC Vydavateľstvo PRO Banská Bystrica &nb

Viac..

Koncepcia budovania siete environmentálno-vzdelávacích centier v BSK na obdobie 2018-2025

Koncepcia budovania siete environmentálno-vzdelávacích centier v Bratislavskom samosprávnom kraji je dokument formujúci spoločnú rozvojovú víziu zakladania a rozvoja subjektov zameraných na kvalitnú environmentálnu výchovu, vzdelávanie a osvetu v BSK, ktorá na základe názorovej zhody všetkých subjektov podieľajúcich sa na jej príprave, spracovaní a schválení vyjadruje obecne reálnu predsta

Viac..

Obrazový manuál spravodajcu bocianov bielych

  Tento obrazový manuál spravodajcov bocianov bielych je publikáciou poskytujúcou základné odborné informácie zo života bociana bieleho na Slovensku, poskytuje metodické rady čo si všímať pri pozorovaní bocianov, ktoré údaje hlásiť v rámci ekovýchovného programu Bocian, alebo na ww.bociany.sk. Približuje vedecký výskum - krúžkovanie bocianov, čo robiť, keď nájde

Viac..

Pexesá - SEV Dropie

Pexesá Tájomstvá hávede (SK/AJ a HU verzia) a z Vtáčej ríše Podunajska (SJ/HU verzia) ponúkajú zábavu, ale aj množstvo poznatkov o hmyze, hávedi a vtákoch regiónu Podunajsko.

Viac..

Zásady, postupy a príklady plánovania udržateľnej mestskej mobility

Ako efektívne plánovať a realizovať udržateľnú mestskú mobilitu priblíži školiaci a metodický materiál Zásady, postupy a príklady plánovania udržateľnej mestskej mobility. 

Viac..

"Klimatické desatoro Psíčka a Mačičky"

Učebná pomôcka (plagát) - 10 jednoduchých prístupov ako aj ty môžeš prispieť k zmierňovaniu dopadov klimatických zmien.

Viac..

Ochrana dravcov na Slovensku

V rámci projektu „Živé mestá, živé miesta“, ktorý je realizovaný s finančnou podporou Zeleného vzdelávacieho fondu, sme pre vás pripravili príručku o živote vtákov v mestách. Dozviete sa v nej, ako prebieha vtáčí rok, prečo sú dôležité staré stromy, nájdete v nej návod ako vyrobiť búdku či kŕmidlo, akú potravu môžete ponúknuť vtákom počas zimy, ako postupovať pri zách

Viac..