Typ zdroja
Rozšírená filtrácia
Témy
Príroda
Odpad
Energia
Doprava
Problémy ŽP
Trendy a inovácie
Životný štýl
Aktivity
Cieľové skupiny
Metódy a Formy
ŠVP
Vzdelávacie okruhy
Úzmené členenie

Drienčanský kras a okolie

Textový a obrazový sprievodca. Informuje o prírodných a kultúrnych zaujímavostiach a vzácnostiach Revúckej vrchoviny. Textová časť popisuje 15 zastávok Náučného chodníka Drienčansk...

NEWSLETTER UČITELÉ ZA KLIMA

Česká platforma Učitelé za klima ponúka možnosť zasielania noviniek v oblasti enviro výchovy v téme klimatickej zmeny.

...

EKOpodnikanie

Príručka je určená všetkým záujemcom o podnikanie s prívlastkami moderné a udržateľné.

Čo tieto prívlastky znamenajú?

V prvom ra...

Metodické usmernenie k prierezovej téme ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA

Environmentálna výchova je v ŠVP formulovaná prostredníctvom špecifických cieľov, ktoré má žiak postupne naplniť na konci stupňa vzdelávania. Môže sa realizovať ako súčasť učebného obsahu vyučovací...

Environmentálna výchova, vzdelávací štandard pre voliteľný predmet na 2. stupni základnej školy

Tento vzdelávací štandard je pripravený k voliteľnému predmetu environmentálna výchova na druhom stupni základnej školy. Škola si môže vytvoriť nový predmet na základe poznámky č. 3a rámcového...

Environmentálna výchova, vzdelávací štandard pre voliteľný predmet na 1. stupni základnej školy

Tento vzdelávací štandard je pripravený k voliteľnému predmetu environmentálna výchova na prvom stupni základnej školy. Škola si môže vytvoriť nový predmet na základe poznámky č. 3a rámcového ...