Typ zdroja
Rozšírená filtrácia
Témy
Príroda
Odpad
Energia
Doprava
Problémy ŽP
Trendy a inovácie
Životný štýl
Aktivity
Cieľové skupiny
Metódy a Formy
ŠVP
Vzdelávacie okruhy
Úzmené členenie

Peer Parliaments - Learning material (consumption)

Príručka (v angličtine) o spotrebe.

Jednotlivé témy príručky:

  • označovanie potravín,
  • odpad z potravín,
  • ceny potravín,
  • udržateľné poľnohos...

Peer Parliaments - Výukový materiál (energie)

Príručka (v češtine) informuje o tom ako vyrábame ekologickú a spravodlivú energiu.

Jednotlivé témy:

  • energeticky úsporné budovy,
  • stanovenie ceny uhlíka,
  • ...

Peer Parliaments - Výukový materiál (mobilita)

Príručka (v češtine) o rôznych druhoch dopravy, ich výhodách a nevýhodách.

Je rozdelená na 2 časti:

  • spôsoby dopravy na krátke vzdialenosti (bicyklová, verejná, automobil...

Slovensko a One Planet

Leták je venovaný platforme One Planet, ktoré prispieva k naplneniu cieľov Agendy 2030 v oblasti udržateľného rozvoja

...

Postavme si zelenú budúcnosť

Nový akčný plán Európskej únie pre obehové hospodárstvo taktiež zaradil stavebníctvo a budovy medzi prioritné oblasti v otázke udržateľnosti. S cieľom využiť potenciál na zvýšeni...

PopulAir

Kalendárik s radami ohľadom čistého ovzdušia.

Projekt LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia (LIFE18 IPE/SK/000010) podporila Európska únia v rámci programu LIFE
Projekt je spo...

Desatoro správneho kuriča

Zásady pre správne vykurovanie. Hlavné poslanie: Kúr tak ako chceš aby kúril tvoj sused.

...

Bádateľský nápadník - Fenológia - JANUÁR

Bádateľský nápadník - Fenológia - JANUÁR

Ťažiskom programu GLOBE je bádateľsky orientované vyučovanie (BOV). Aj preto vám na tomto mieste postupne ponúkneme inšpiratívny súbor bádate...