Stránka o lokálnosti, lokálne dianie, užitočné odkazy, mapy, inšpirácie

Sme apolitické združenie, dobrovoľná občianska aktivita tímu priateľov, ktorí sa rozhodli priložiť ruku k dielu a dostať viac do povedomia - šíriť myšlienku, obsah aj význam lokálnosti. Lokálnosť je široký pojem, ktorý v sebe zahŕňa všetko, čo je človeku prirodzené, jeho potreby: od (zdravého) jedla, spôsobu života (komunita, vzťahy, spojenia), práce (ktorá napĺňa), vitálneho ž

Viac..

OPEĽOVAČE

Blahobyt človeka je závislý od rozmanitosti života na Zemi, inak povedané od biologickej diverzity. Tento pojem v sebe zahŕňa milióny rastlín, živočíchov a mikroorganizmov, nevynechávajúc ich gény, ktoré vytvárajú súčasné životné prostredie a ovplyvňujú život budúcich generácií. Tieto, vo väčšine pre nás neviditeľné služby nám poskytuje príroda zadarmo. Narušenie jednej zložky životného prostredia

Viac..

Postavenie a funkcie zelenej infraštruktúry v mestách

Video zachytáva prednášku s názvom Postavenie a funkcie zelenej infraštruktúry v sídlach miest, ktorá odznela v rámci online seminára Zelená infraštruktúra v sídlach miest. Podujatie organizovalo MŽP SR v spolupráci so SAŽP dňa 27.4.2021 v rámci Národného projektu. Prednášku si môžete pozrieť na youtube SAŽP: https://youtu.be/8uE6jGwwCe0

Viac..

Metodické listy na vyučovanie vonku pre ZŠ

Učíte na základnej škole matematiku, slovenský jazyk, prírodovedu či prvouku alebo výtvarnú výchovu? Inšpirujte sa našimi metodickými listami a vyskúšajte s deťmi preniesť časť výučby von – na školský dvor, do parku alebo do lesa. Vznik metodických listov realizuje CEEV Živica a finančne ich podporil Zelený vzdelávací fond.  Po niekoľkomesačnej spolupráci s tímom skúsených pedagógov

Viac..

Klíma ma vníma

Pri príležitosti Svetového dňa Zeme 2021 sme pripravili prezentáciu zameranú na tému klímy a klimatických zmien. Vysvetľuje základné príčiny globálnej klimatickej zmeny a poskytuje drobné návody na jej zmiernenie. Prajeme príjemné čítanie!

Viac..

https://fossessed.com/

Paleobiológia nie je obmedzená na škatuľkovanie, ale spolupracuje s rôznymi vednými odbormi, vrátane ekológie a klimatológie. Vo fosílnom zázname nachádzame stovky ekvivalentov zmien prebiehajúcich v aj v súčasnosti (strata diverzity, otepľovanie ovzdušia aj oceánov, acidifikácia morských vôd,...). Štúdiom a snahou o pochopenie mechanizmov týchto zmien v minulosti ľahšie pochopíme spúšťače podobný

Viac..

Svetový deň vtáctva 2021

Prezentácia oboznamuje s históriou tohto významného environmentálneho dňa a v krátkosti predstavuje najbežnejšie druhy v blízkosti ľudských sídiel. Nájdete v ňom tiež informácie o druhu, ktorý bol vyhlásený za Vtáka roka 2021. 

Viac..

Brožúrky o očakávanom vplyve klimatickej zmeny na rôzne oblasti života a o potrebe aktivity

Brožúrky stručne popisujúce očakávaný vplyv klimatickej zmeny na rôzne oblasti života + čo vieme urobiť 1. Prejavy klimatickej zmeny 2. Tepelné ostrovy 3. Prívalové dažde 4. Miestna ekonomika 5. Voda v krajine 6. Energetika 7. Budovy 8. Mestá a dediny 9. Klimatická zmena a ochrana prírody 10. Mitigácia   Vytlačené brožúrky sú k dispozícii v sídle Agentúry n

Viac..