Environmentálna výchova, vzdelávací štandard pre voliteľný predmet na 2. stupni základnej školy

Tento vzdelávací štandard je pripravený k voliteľnému predmetu environmentálna výchova na druhom stupni základnej školy. Škola si môže vytvoriť nový predmet na základe poznámky č. 3a rámcového učebného plánu („Voliteľné (disponibilné) hodiny použije škola na dotvorenie školského vzdelávacieho programu. Voliteľné (disponibilné) hodiny je možné využiť na: c.) vyučovacie predmety, ktoré si

Viac..

Environmentálna výchova, vzdelávací štandard pre voliteľný predmet na 1. stupni základnej školy

Tento vzdelávací štandard je pripravený k voliteľnému predmetu environmentálna výchova na prvom stupni základnej školy. Škola si môže vytvoriť nový predmet na základe poznámky č. 3a rámcového učebného plánu („Voliteľné (disponibilné) hodiny použije škola na dotvorenie školského vzdelávacieho programu. Voliteľné (disponibilné) hodiny je možné využiť na: c.) vyučovacie predmety, ktoré si

Viac..