Typ zdroja
Rozšírená filtrácia
Témy
Príroda
Odpad
Energia
Doprava
Problémy ŽP
Trendy a inovácie
Životný štýl
Aktivity
Cieľové skupiny
Metódy a Formy
ŠVP
Vzdelávacie okruhy
Úzmené členenie

IT v environmentálnej výchove

Elektronický zborník z konferencie na CD. Obsahuje prezentácie programov, ktoré s využitím internetu a rôznych multimediálnych zdrojov robia environmentálnu výchovu atraktívnejšou a školu modernejš...

Tajomstvá hávede

Príručka pre odvážnych, ktorí chcú porozumieť tomu, prečo je háveď dôležitá nielen na Ostrovných lúkach, ale aj v bežnom živote.

...

Detektív v prírode II.

Elektronická encyklopédia na DVD. Obsahuje ilustrované terminologické slovníky a určovacie kľúče na detektívne odhaľovanie živočíšnych pôvodcov zmien v prostredí a pôvodcov zmien n...

Oblaky a optické javy v prírode

Obrázkový sprievodca. Prehľad častých i zriedkavých foriem oblakov a optických javov, rozdelených do skupín podľa vzniku a vývoja, výšky, zloženia a tvaru.

...

Horniny

Obrázkový sprievodca. Prehľad vyvretých, usadených a premenených hornín s fotografiami exponátov zo zbierok Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici. Každá hornina je charak...

Ekologická stopa - výchova k trvalo udržateľnému rozvoju

Tréningový manuál pre učiteľov. Obsahuje 12 lekcií zameraných na problematiku trvalo udržateľného rozvoja, ekologickú stopu a jednotlivé kategórie spotreby. Lekcie sú rozdelen...

Deň stromu

Pracovné listy pre základné školy (formát A4). Pracovné listy sú zoradené do piatich modulov (súborov) určených pre žiakov II. až VI. ročníka základnej školy. Šiesty modul pre...

Mäkkýše

Obrázkový sprievodca. Prehľad najznámejších u nás žijúcich lastúrnikov a ulitníkov s ikonami biotopov, ktoré indikujú. Kľúč je zostavený tak, aby sa podľa neho dali určiť suchozems...