Svetový deň vtáctva 2021

Prezentácia oboznamuje s históriou tohto významného environmentálneho dňa a v krátkosti predstavuje najbežnejšie druhy v blízkosti ľudských sídiel. Nájdete v ňom tiež informácie o druhu, ktorý bol vyhlásený za Vtáka roka 2021. 

Viac..

Brožúrky o očakávanom vplyve klimatickej zmeny na rôzne oblasti života a o potrebe aktivity

Brožúrky stručne popisujúce očakávaný vplyv klimatickej zmeny na rôzne oblasti života + čo vieme urobiť 1. Prejavy klimatickej zmeny 2. Tepelné ostrovy 3. Prívalové dažde 4. Miestna ekonomika 5. Voda v krajine 6. Energetika 7. Budovy 8. Mestá a dediny 9. Klimatická zmena a ochrana prírody 10. Mitigácia   Vytlačené brožúrky sú k dispozícii v sídle Agentúry n

Viac..

Aký vysoký je môj strom?

Meranie výšky stromu môžeme zaradiť medzi tzv. medzipredmetové aktivity. Popri určovaní druhu stromu (biológia), využívame znalosti goniometrických funkcií (matematika) a výrobu samotnej pomôcky - klinometer - môžeme šikovne vyhotoviť na hodine techniky, či výtvarnej výchovy ;-). Pomôckou na výpočet výšky stromu môže byť klinometer. Je to zariadenie slúžiace na meranie sklonu (napr. svahu) aleb

Viac..

Milan Kánya

Pekný deň prajem posledných niekoľko rokov som pracoval na vytvorení série krátkych dokumentov o plazoch žijúcich na Slovensku. Je to moja osobná aktivita financovaná len mnou. Cieľovou skupinou je verejnosť a hlavne deti preto som zvolil krátke a jednoduché dokumenty, ktoré majú zaujať a priniesť zopár zaujímavých informácii a pomôcť odstrániť antipatiu k týmto úžasným stvoreniam. Vďaka

Viac..

Adaptačné opatrenia na školskom dvore, v záhrade a parku

Adaptačné opatrenia na malom území - školský dvor, záhrada, park - prezentácia obsahuje prístupy (linky) k fotopostupom - "ostrovom života" na zostrojenie (hmyzie hotely, hávedníky, napájadlá, vtáčie búdky, úkryty pre živočíchy a hmyz, búdky pre netopiere a pod.) https://drive.google.com/file/d/12ASQHEYbvNrSna7N6ayQBFXxGyLPjOQi/view?usp=sharing

Viac..

Kvíz o mokradiach Dolného Žitného ostrova

Kvíz o mokradiach Dolného Žitného ostrova s náučno-zábavným charakterom   https://www.ewobox.sk/.../svetovy-den-mokradi-kviz-o... Svetový deň mokradí - kvíz o mokradiach Dolného Žitného ostrova

Viac..

HRDINOVIA KLÍMY IDÚ DO SLOVENSKÝCH ŠKÔL

Vydavateľstvo PRO a denník PRAVDA chcú do slovenských škôl priniesť formou komiksu zdanlivo jednoduchú, ale pritom komplexnú informáciu o vedeckom výskume, ktorý sa týka klímy a ďalších súvisiacich oblastí. Nápad vznikol v Kanade z iniciatívy dobrovoľníkov, knižku sme preložili a doplnili o pár aktuálnych údajov. Knižka nie je bežný sci-fi komiks, no príťažlivou formou objasňuje vedeckú metód

Viac..

Klimatická kríza: Procesy spätných väzieb - ÚVOD

Dnes už všetci vieme, že spaľovaním fosílnych palív ľudia vytvárajú emisie, ktoré spôsobujú globálne otepľovanie. Menej známe však je, že toto ľuďmi spôsobené otepľovanie dalo do pohybu obrovské prírodné procesy spätných väzieb, ktoré ešte viac zvyšujú teplotu. Seriál piatich krátkych filmov „Climate Emergency: FeedBack Loops“ vysvetľuje príčiny a dôsledky týchto procesov a uvá

Viac..