Resetovať filter
Typ zdrojaChybaTáto hodnota nie je platná.
Rozšírená filtrácia
Témy
Príroda
Odpad
Energia
Doprava
Problémy ŽP
Trendy a inovácie
Životný štýl
Aktivity
Cieľové skupiny
Metódy a Formy
ŠVP
Vzdelávacie okruhy
Úzmené členenie

Gamifikácia v Actionbound

Hlavným cieľmi projektu Greengami bolo formou realizácie konkrétnych aktivít prepájať viaceré oblasti environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety s využitím prvkov gamifikácie, ktorých...

Video-invázne rastliny

Video je výstupom projektu GREENGAMI, ktorého cieľom bolo zvyšovať povedomie a enviromentálne vzdelávanie v oblasti inváznych druhov rastlín.

Vytvorili sme&nbsp...

Využitie actionbound pri vzdelávaní o opeľovačoch

Hlavným cieľmi projektu Greengami bolo formou realizácie konkrétnych aktivít prepájať viaceré oblasti environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety s využitím ...

Gamifikácia ako nástroj k zvyšovaniu kvality neformálnej environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety

Metodická príručka popisuje možnosti využívania gamifikácie vo vzdelávacom procese v oblasti EVVO a poukazuje na potrebu prepojenia formálneho a nefor...

Príroda pre všetkých

Ak vás zaujíma príroda na Slovensku a podnetné informácie o chránených územiach

Zážitkové programy

hráme sa – spoznávame – objavujeme – tvoríme – spolupracujeme – relaxujeme

 

...

Metodická príručka: Ovzdušie, doprava a deti

Slovenská republika patrí k členským štátom EÚ, ktoré čelia problémom s kvalitou ovzdušia, čo má výrazne negatívny vplyv na zdravie občanov a životné prostredie. Napriek niektorým zlepšeniam d...

Tvary listov stromov – kľúč

Tvary listov stromov – kľúč

Skvelá pomôcka pre bádateľov a bádateľky – pomocou nášho kľúča sa hravo naučia rozoznávať stromy podľa listov.

Kľúč na určovanie tvarov l...