Typ zdroja
Rozšírená filtrácia
Témy
Aktivity
Cieľové skupiny
Metódy a Formy
ŠVP
Vzdelávacie okruhy
Úzmené členenie

POZNAJ PRÍRODU NA ŠKOLSKOM DVORE

Vzťah k prírode nie je závislý na našich znalostiach o prírode, ale na tom, ako dokážeme prírodu prežívať, či do nej radi chodíme a ako ju vnímame. Táto publikácia je venovaná hmyzu a vtáctvu, s kt...

Informačné BROŽÚRY pre školy aj verejnosť

V projekte „Vývoj ekosystémových nástrojov a služieb pre ochranu a obnovu biodiverzity v Bratislave a Viedni“ (akronym: 

Experimentujte s biohospodárstvom

Veselé experimenty, ktoré môžete vyskúšať v škole, na krúžkoch, či doma. Vďaka experimentom, ktoré vychádzajú z knižky Biohospodárik (What's bioeconomy), sa deti hravou formou naučia, čo j...

Knižka pre deti Biohospodárik

V rámci projektu HORIZON 2020 BIOVOICES bola vytvorená kniha "Biohospodárik", ktorá je určená deťom s cieľom zvýšiť povedomie o udržateľnom a obehovom biohospodárstve a najmä o bioprodukt...

Peer Parliaments - Learning material (consumption)

Príručka (v angličtine) o spotrebe.

Jednotlivé témy príručky:

  • označovanie potravín,
  • odpad z potravín,
  • ceny potravín,
  • udržateľné poľnohos...

Peer Parliaments - Výukový materiál (energie)

Príručka (v češtine) informuje o tom ako vyrábame ekologickú a spravodlivú energiu.

Jednotlivé témy:

  • energeticky úsporné budovy,
  • stanovenie ceny uhlíka,
  • ...

Peer Parliaments - Výukový materiál (mobilita)

Príručka (v češtine) o rôznych druhoch dopravy, ich výhodách a nevýhodách.

Je rozdelená na 2 časti:

  • spôsoby dopravy na krátke vzdialenosti (bicyklová, verejná, automobil...

Slovensko a One Planet

Leták je venovaný platforme One Planet, ktoré prispieva k naplneniu cieľov Agendy 2030 v oblasti udržateľného rozvoja

...