Život plastovej fľaše

Základné údaje:
  • Typ zdroja videá a filmy
  • Vydal/zostavil UNEP a Ted-Ed
  • Rok vydania 2020
  • Cena Bez poplatku
  • Distribúcia Elektronická
  • Kontakt pre objednávku neuvedené

Recyklácia je proces premeny odpadového materiálu na nové predmety. Stručne povedané, znamená to urobiť niečo nové z niečoho starého. Znižuje sa tým množstvo odpadu a  šetrí  životné prostredie. V dnešnom videu sleduj životný cyklus troch rôznych plastových fliaš a odhaľ nebezpečenstvo, ktoré tieto jednorazové predmety predstavujú pre náš svet.

Na web stránke s videom nájdeš kvízy a odkazy na ďalšie zaujímavé materiály a informácie.