Zbytočné odpady

Základné údaje:
  • Typ zdroja: videá a filmy
  • Vydal/zostavil Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o.
  • Rok vydania 2021
  • Cena Bez poplatku
  • Distribúcia Elektronická
  • Kontakt pre objednávku neuvedené

Odpad nepredstavuje len environmentálny problém, ale aj hospodársku stratu. Aký je vzťah odpadov a klimatickej zmeny (emisií skleníkových plynov)? Prečo je znižovanie produkcie odpadu podstatné?