Výskum a ochrana Malej Fatry

Základné údaje:
  • Typ zdroja odborné publikácie
  • Vydal/zostavil Michal Kalaš& Ján Kicko, ŠOPSR, Správa Národného parku Malá Fatra a Fatranský spolok
  • Rok vydania 2017
  • Cena Bez poplatku
  • Distribúcia Elektronická
  • Kontakt pre objednávku info@malafatra.org

Recenzovaný vedecký zborník príspevkov z konferencie „Výskum a ochrana Malej Fatry“. Konferencia bola tematicky zameraná na výskumné aktivity z rôznych prírodovedných disciplín realizovaných na území Malej Fatry.

V prípade záujmu o tlačenú verziu píšte na adresu info@malafatra.org.