Vykurovanie trochu inak - videá

Základné údaje:
  • Typ zdroja: videá a filmy
  • Vydal/zostavil SAŽP
  • Rok vydania 2020
  • Cena Bez poplatku
  • Distribúcia Elektronická
  • Kontakt pre objednávku neuvedené

Pozývame vás do kina, z ktorého vždy odítete s užitočnou informáciou ako si zabezpečiť teplo doma pri minimálnych finančných nákladoch a pozitívnym dopadom na ľudské zdravie.