Vplyv poľnohospodárstva na klimatickú zmenu

Základné údaje:
  • Typ zdroja: videá a filmy
  • Vydal/zostavil Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o.
  • Rok vydania 2021
  • Cena Bez poplatku
  • Distribúcia Elektronická
  • Kontakt pre objednávku neuvedené

Aký vplyv má poľnohospodárstvo na klimatický zmenu? Verili by ste, že aj poľnohospodárstvo si žiada inovácie? Niektoré môžu znížiť emisie skleníkových plynov.