Video-invázne rastliny

Základné údaje:
  • Typ zdroja: videá a filmy
  • Vydal/zostavil Protect work
  • Rok vydania 2022
  • Cena Bez poplatku
  • Distribúcia Elektronická
  • Kontakt pre objednávku protectwork@protectwork.sk

Video je výstupom projektu GREENGAMI, ktorého cieľom bolo zvyšovať povedomie a enviromentálne vzdelávanie v oblasti inváznych druhov rastlín.

Vytvorili sme súbor edukačných gamifikačných hier, ktoré budú orientované na výchovu k ochrane prírody, najmä so zameraním na územnú a druhovú ochranu prírody vrátane inváznych nepôvodných druhov, prístupných širokej verejnosti bez obmedzení.

Na tvorbe gamifikačných videí sa podieľali mladí ľudia z okresu Malacky a okolitých obcí, ktorí sú zapojení do rozvojového vzdelávacieho prohgramu, čím podporujeme peer to peer vzdelávanie aj v oblasti EVVO. Aktívne zapájanie mladých ľudí do EVVO, prepájanie neformálneho vzdelávania a gamifikácie umožäuje aj menej zaujíamvé témy sprosterdkovať mladým ľuďom a širokej verejnosti pútava, interaktívne a moderne.

Vytvorené video je jedno zo série videí vytvorených v rámci programu POP pod záštitou Štártnej ochrany prírody SR. Videá sú dosrtupné na požiadanie bezplatne.