Svetový deň vtáctva 2021

Základné údaje:
  • Typ zdroja: prezentácie
  • Vydal/zostavil Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva
  • Rok vydania 2021
  • Cena Bez poplatku
  • Distribúcia Elektronická
  • Kontakt pre objednávku neuvedené

Prezentácia oboznamuje s históriou tohto významného environmentálneho dňa a v krátkosti predstavuje najbežnejšie druhy v blízkosti ľudských sídiel. Nájdete v ňom tiež informácie o druhu, ktorý bol vyhlásený za Vtáka roka 2021.