Svet tvorivo - blog

Základné údaje:
  • Typ zdroja: webové stránky,rady, tipy, námety
  • Vydal/zostavil Svet tvorivo
  • Rok vydania 2020
  • Cena Bez poplatku
  • Distribúcia Elektronická
  • Kontakt pre objednávku neuvedené

Články od nás pre vás všetkých, ktorí bažíte po nových možnostiach a hľadíte vpred. Pre vás, ktorí chcete niečo (z)meniť - na sebe, vo svojom živote, či v živote a prostredí okolo nás. Venujeme sa rôznym témam, ktoré pokladáme za dôležité, aby sa o nich hovorilo. Aktuálne sme sa zapojili do česko-slovenskej kampane v rámci iniciatívy Svetového dňa lokálnosti. Na stránke https://lokalnost.org/ nájdete mnoho užitočných informácií, mapy lokálnych dodávateľov, inšpiráciu a podobne.