Späť na vrchol?

Základné údaje:
  • Typ zdroja videá a filmy
  • Vydal/zostavil UNEP a TED-Ed
  • Rok vydania 2020
  • Cena Bez poplatku
  • Distribúcia Elektronická
  • Kontakt pre objednávku neuvedené

V roku 2019 bolo spálených vyše 12 miliónov hektárov austrálskej pôdy a zahynulo tam viac ako 1,25 miliardy zvierat, z ktorých mnohé nežijú nikde inde na svete. Je možné, aby sa príroda po takejto devastácii zotavila a obnovila? Ako si môže planéta zachovať rovnováhu?  Z videa sa dozvieš viac o návrhu opätovného „zdivočenia" prírody – dosadení vlkov, levov a iných predátorov späť na vrchol potravovej pyramídy. Zistíš, aké prekvapujúce výsledky  to môže priniesť.

Na web stránke s videom nájdeš kvízy a odkazy na ďalšie zaujímavé materiály a informácie.