Slovensko a One Planet

Základné údaje:
  • Typ zdroja: brožúry, plagáty a letáky
  • Vydal/zostavil SAŽP
  • Rok vydania 2021
  • Cena Bez poplatku
  • Distribúcia Elektronická
  • Kontakt pre objednávku neuvedené

Leták je venovaný platforme One Planet, ktoré prispieva k naplneniu cieľov Agendy 2030 v oblasti udržateľného rozvoja