Schéma pre environmentálne manažérstvo a audit

Základné údaje:
  • Typ zdroja: webové stránky
  • Vydal/zostavil SAŽP
  • Rok vydania 2017
  • Cena Bez poplatku
  • Distribúcia Elektronická
  • Kontakt pre objednávku tatiana.gustafikova@sazp.sk

Webová stránka EMAS poskytuje informácie o Schéme pre environmentálne manažérstvo a audit, ktorá je dobrovoľným nástrojom Európskej únie vytvoreným pre organizácie, ktorý pomáha hodnotiť, riadiť a zlepšovať ich environmentálne správanie. Na stránke nájdete Register organizácii zaregistrovaných v schéme EMAS v SR ako aj informácie, aké kroky sú potebné k tejto registrácií, vrátane formulárov. Vynikajúce environmentálne správanie je považované za obchodnú výhodu, zatiaľ čo zlá environmentálna výkonnosť sa stáva nevýhodou. Keďže problémy životného prostredia sa stávajú komplexnejšími a ich počet narastá, musia byť riadené novými spôsobmi. Schéma EMAS ponúka systémový prístup.