Riešenie problematiky odpadov prostredníctvom modernizácie sekundárneho vzdelávania

Základné údaje:
  • Typ zdroja: odborné publikácie
  • Vydal/zostavil Jakab I., Szabová L., Pucherová, Z
  • Rok vydania 2020
  • Cena Bez poplatku
  • Distribúcia Elektronická
  • Kontakt pre objednávku neuvedené

Článok publikovaný na konferencii DIVAI 2020