Prípadové štúdie

Základné údaje:
  • Typ zdroja: metodiky
  • Vydal/zostavil Božena Stašenková a kol.
  • Rok vydania 2020
  • Cena Bez poplatku
  • Distribúcia Elektronická
  • Kontakt pre objednávku neuvedené

Vyučovacie hodiny boli vytvorené v európskom  programe ERASMUS+ v spolupráci s kolegami z Talianska, Grécka, Českej republiky a Slovenska. Obsahom vzdelávania sú prípadové štúdie - reálne príbehy  spotrebiteľov  v trhovej ekonomike, ktoré sú prierezového charakteru a podporujú rozvoj  finančnej, mediálnej a environmentálnej gramotnosti. http://www.spotrebitelinfo.sk/images/pdf/2.%20Intelektualny%20vystup%20-Zbierka%20pripadovych%20studii.pdf