Príbehy z krajiny Lúk

Základné údaje:
  • Typ zdroja: brožúry, plagáty a letáky
  • Vydal/zostavil SEV Dropie, BROZ
  • Rok vydania 2021
  • Cena Bez poplatku
  • Distribúcia Elektronická
  • Kontakt pre objednávku neuvedené

Brožúra, ktorá podáva obraz o poľnohospodárskej krajine v CHVÚ Ostrovné lúky a jej pretváraní sa v minulosti vplyvom prírodných živlov (povodne). Podáva "návody" na opatrenia vedúcich k podpore rozvoja a prinavráteniu pôvodných prírodných prvkov/aspektov do krajiny v regióne Dolného Žitného ostrova. Zároveň má slúžiť ako vzdelávací a podporný materiál ku questom Zlatá záhrada, Krajina lúk a Ostrovné Lúky (posledné dve spomenuté ešte v procese prípravy). 

Brožúra vznikla vďaka projektu LIFE Ochrana vtákov v CHVÚ Ostrovné lúky.