Predstav si zmenu klímy ako Tetris

Základné údaje:
  • Typ zdroja videá a filmy
  • Vydal/zostavil UNEP a TED-Ed
  • Rok vydania 2020
  • Cena Bez poplatku
  • Distribúcia Elektronická
  • Kontakt pre objednávku neuvedené

Na planéte Zem sa práve odohráva hra Tetris. Všetky tie bloky na stohovanie predstavujú oxid uhličitý – skleníkový plyn, ktorý sa rýchlo hromadí pri spaľovaní fosílnych palív, ktoré poháňajú náš svet. Video naznačuje, ako toto zahltenie CO₂ vedie k zmene klímy a pripomína nám, že na rozdiel od hry nedostaneme príležitosť začať znova a znova...

Na web stránke s videom nájdeš kvízy a odkazy na ďalšie zaujímavé materiály a informácie.