Poznáš invázne druhy?

Základné údaje:
  • Typ zdroja videá a filmy
  • Vydal/zostavil UNEP a TED-Ed
  • Rok vydania 2020
  • Cena Bez poplatku
  • Distribúcia Elektronická
  • Kontakt pre objednávku neuvedené

Čo sa môže stať, keď sa nepôvodné druhy rastlín a živočíchov dostanú do nového prostredia? Preskúmajte príčiny straty biodiverzity a rolu, ktorú ľudia zohrávajú pri súčasnom vymieraní druhov.  Vo videu sa dozviete aj o tom, že na vyvolanie zmeny biodiverzity po celom svete stačí iba niekoľko ľudí.

Na web stránke s videom nájdeš kvízy a odkazy na ďalšie zaujímavé materiály a informácie.