Plánujete výsadby?

Základné údaje:
  • Typ zdroja: metodiky,učebné pomôcky,brožúry, plagáty a letáky
  • Vydal/zostavil ŽIVICA
  • Rok vydania Nerelevantné
  • Cena Bez poplatku
  • Distribúcia Elektronická
  • Kontakt pre objednávku neuvedené

Ako na sadenie v širších súvislostiach? Myslite aj na druhých. Na stránke Zelenej školy nájdete šikovné pomôcky pri výbere drevín – plagáty „Vtáčí bufet“ a rastlín „Včelí bufet“.

https://zelenaskola.sk/pre-skoly/materialy-na-stiahnutie/

Chcete, aby vašu záhradu bolo počuť? Rozbzučte ju.  Pokojne aj v meste. Pomôže vám pri tom príručka Rozbzučíme naše mesto – Fascinujúci svte opeľovačov. Dostupná na:

https://mestske-vcely.sk/aktuality/sdm_downloads/3416/