Pedagogické rozhľady 1/2024

Základné údaje:
  • Typ zdroja: časopisy
  • Vydal/zostavil Národný inštitút vzdelávania a mládeže
  • Rok vydania 2024
  • ISBN ISSN 1335-0404
  • Cena Bez poplatku
  • Distribúcia Elektronická
  • Kontakt pre objednávku neuvedené

Pedagogické rozhľady sú odborno-metodickým časopisom pre školy a školské zariadenia, ktorých príspevky sa zameriavajú na rôzne témy pedagogickej praxe. Prezentované číslo je monotematicky zamerané na problematiku environmentálnej výchovy a udržateľnosti v prepojení na potrebu rozvoja kľúčových kompetencií pre 21. storočie.v kontexte rámca GreenComp - európskeho rámca kompetencií v oblasti udržateľnosti.