OPEĽOVAČE

Základné údaje:
  • Typ zdroja: odborné publikácie ,učebné pomôcky,brožúry, plagáty a letáky
  • Vydal/zostavil natuCREA
  • Rok vydania 2021
  • Cena Bez poplatku
  • Distribúcia Elektronická
  • Kontakt pre objednávku info@natucrea.sk

Blahobyt človeka je závislý od rozmanitosti života na Zemi, inak povedané od biologickej diverzity. Tento pojem v sebe zahŕňa milióny rastlín, živočíchov a mikroorganizmov, nevynechávajúc ich gény, ktoré vytvárajú súčasné životné prostredie a ovplyvňujú život budúcich generácií. Tieto, vo väčšine pre nás neviditeľné služby nám poskytuje príroda zadarmo. Narušenie jednej zložky životného prostredia, môže spôsobiť vyhynutie niekoľkých druhov, ktoré sú od nej závislé.

Za jeden z ohrozených druhov dnes považujeme aj opeľovače, medzi ktoré patrí hmyz ako sú včely, motýle, čmele, pestrice, niektoré osy a chrobáky. Tento hmyz dennodenne prenáša peľ z kvetu na kvet. Štyri z piatich kvitnúcich rastlín potrebujú takúto pomoc na vytvorenie plodu, semena, či plnohodnotných potravín. Voľne žijúcich opeľovačov výrazne ubúda. Jeden z desiatich druhov včiel je na pokraji vyhynutia.

Preto sme sa rozhodli, že pre Vás pripravíme pri príležitosti Svetového dňa včiel a Medzinárodného dňa biodiverzity našu prvú publikáciu OPEĽOVAČE.