Oficiálna webová adresa ZŠ s MŠ M.Hella

Základné údaje:
  • Typ zdroja: webové stránky
  • Vydal/zostavil neuvedené
  • Rok vydania neuvedené
  • Cena Bez poplatku
  • Distribúcia neuvedené
  • Kontakt pre objednávku neuvedené

Oficiálna webová adresa Základnej školy s materskou školou Maximiliána Hella v Štiavnických Banich.

Základná škola s materskou sa nachádza v srdci Štiavnických vrchov, v obci Štiavnické Bane. Nesie názov po významnom rodákovi Maximiliánovi Hellovi. Naša základná škola je prvou základnou školou na svete, na ktorej sa vyučuje povinný predmet Sokoliarstvo. Vzdelávanie žiakov je zamerané aj na vzdelávanie v témach klimatických zmien, reálneho vnímania prírodného prostredia. Vyučovanie je vo veľkej miere situované priamo v lesnom prostredí. Výchova žiakov sa orientuje na lesnícke vzdelanie úzko prepojené s porozumením a ochranou prírody. Okrem základného vzdelania poskytujeme našim žiakom aj prvý naozajstný styk so samotnou prírodou. Sokoliarstvo nevzdeláva našich žiakov len o prastarej forme lovu pomocou vycvičených dravcov, ale učí ich o zodpovednosti, vzájomnom rešpekte, pokore, tolerancii a trpezlivosti. Prírodný park Aves, ktorý je súčasťou školy svojou rozmanitosťou záhrad a zvierat sú skvelé učebné pomôcky počas hodín prírodovedného charakteru, ale aj iných vyučovacích hodín. Na škole chováme nádherné pernaté dravce, sovy, kajmany okuliarnaté - krokodíly, exotické vtáctvo, leguána zeleného, opice—tamaríny pinčie, nádherné ryby a.... Vďaka nim naši žiaci pochopia evolúciu a rozmanitosť biotopov z ktorých pochádzajú.

Vyučovacie hodiny sú obohatené aj o chov koní a jazdectvo, kde sa deti učia starostlivosti o koňa a základné prvky jazdenia. Základné predmety voči našim netradičným predmetom nepovažujeme za druhoradé. Práve naopak, prikladáme im rovnakú vážnosť, preto na škole sú posilnené hodiny anglického jazyka so zahraničnými lektormi. Máme špičkových učiteľov na slovenský jazyk, matematiku, biológiu, geografiu, dejepis, fyziku, chémiu, telesnej výchovy a nezabúdame ani na tradičné hodnoty, ktoré žiakom sprostredkujeme prostredníctvom občianskej výchovy, hudobnej výchovy, výtvarnej výchovy, etiky a náboženstva. I zručnosť a pracovitosť sa u detí podnecuje cez predmet technická výchova, čo je zahrňuje aj potreby okolo starostlivosti zvierat. Všetko na seba nadväzuje.
Keďže sme zameraní na prírodu okolo nás, tak nám nie je ľahostajná naša planéta. Zapájame sa do projektov, ktoré riešia klimatické zmeny na Zemi a otvárame oči našim žiakom, ale aj žiakom z iných škôl v rámci školských exkurzii, že to čo sa deje vo svete sa bytostne týka aj nás.Základom vzdelávania našich žiakov je výchova k slušnosti, tolerancii a zodpovednosti