Obnoviteľné zdroje energie – s chladnou hlavou

Základné údaje:
  • Typ zdroja odborné publikácie
  • Vydal/zostavil UIT Cambridge Ltd.
  • Rok vydania 2009
  • Cena Bez poplatku
  • Distribúcia Elektronická
  • Kontakt pre objednávku neuvedené

Ako môže jednotlivec alebo štát reálne znížiť spotrebu energie a zvýšiť využívanie obnoviteľných zdrojov energie? A ak by to urobili všetci ľudia a krajiny na svete, budú stačiť dostupné obnoviteľné zdroje energie na pokrytie ich spotreby? Toto sú dve základné otázky, ktoré si položil David J. C. MacKay pri písaní knihy Obnoviteľné zdroje energie - s chladnou hlavou. Prvé tlačené vydanie slovenského prekladu tejto publikácie je k dispozícii v rámci projektu ŽIŤ ENERGIOU.