Objekt(ív) 21: Klimatická zmena

Základné údaje:
  • Typ zdroja: videá a filmy
  • Vydal/zostavil Centrum environmentálnych aktivít
  • Rok vydania 2019
  • Cena Bez poplatku
  • Distribúcia Elektronická
  • Kontakt pre objednávku www.mladireporteri.sk

Klimatická zmena s Luciou Szabovou

Prvé zo vzdelávacích videí (dĺžka 6,5 min.), ktoré vznikli v programe YRE. Je súčasťou výučbového programu na tému Klimatická zmena/kríza, ale zaujme každého. Vďaka animácii získalo medzi pedagógmi názov "cibuľové video". Autorom je mladý reportér pre životné prostredie a výkonný producent Matej Majerský, Univerzita Cyrila a Metoda, Trnava.