Milan Kánya

Základné údaje:
  • Typ zdroja: učebné pomôcky,videá a filmy
  • Vydal/zostavil Milan Kánya
  • Rok vydania 2021
  • Cena Bez poplatku
  • Distribúcia Elektronická
  • Kontakt pre objednávku neuvedené

Pekný deň prajem

posledných niekoľko rokov som pracoval na vytvorení série krátkych dokumentov o plazoch žijúcich na Slovensku. Je to moja osobná aktivita financovaná len mnou.

Cieľovou skupinou je verejnosť a hlavne deti preto som zvolil krátke a jednoduché dokumenty, ktoré majú zaujať a priniesť zopár zaujímavých informácii a pomôcť odstrániť antipatiu k týmto úžasným stvoreniam.

Vďaka svojej dĺžke sú využiteľné aj ako vzdelávací materiál do škôl.
Napadlo ma, že by ste možno vedeli využiť pri vašich aktivitách prípadne ako ich dostať do škôl aby pomohli učiteľom prírodopisu a biológie pri vyučovaní o týchto druhoch.