Metodické listy na vyučovanie vonku pre ZŠ

Základné údaje:
  • Typ zdroja: metodiky
  • Vydal/zostavil CEEV Živica
  • Rok vydania 2021
  • ISBN 978-80-973870-0-6
  • Cena Bez poplatku
  • Distribúcia Elektronická
  • Kontakt pre objednávku neuvedené

Učíte na základnej škole matematiku, slovenský jazyk, prírodovedu či prvouku alebo výtvarnú výchovu? Inšpirujte sa našimi metodickými listami a vyskúšajte s deťmi preniesť časť výučby von – na školský dvor, do parku alebo do lesa. Vznik metodických listov realizuje CEEV Živica a finančne ich podporil Zelený vzdelávací fond. 

Po niekoľkomesačnej spolupráci s tímom skúsených pedagógov a lektorov sa nám v Hurá von podarilo vytvoriť metodické listy pre vybrané vyučovacie predmety na základných školách, ktorých cieľom je inšpirovať pedagógov, aby časť výučby v rámci svojich predmetov preniesli do vonkajšieho prostredia.

Metodiky sú inšpirované vzdelávacími štandardmi pre 1. a 2. stupeň základných škôl pre dané predmety a majú aj medzipredmetové využitie. Zostavené sú tak, aby si školy vedeli vyučovanie vonku vyskúšať nielen na jar či v lete, ale aj počas zimy. Ich tlač sa práve pripravuje a zdarma si ich môžete stiahnuť na linku nižšie.

Metodické listy na stiahnutie v PDF: Metodické listy Hurá von ZŠ web