Metodická príručka „Náučný chodník – príprava, realizácia, starostlivosť“

Základné údaje:
  • Typ zdroja metodiky
  • Vydal/zostavil Slovenská agentúra životného prostredia
  • Rok vydania 2016
  • Cena Bez poplatku
  • Distribúcia Elektronická
  • Kontakt pre objednávku neuvedené

Metodická príručka „Náučný chodník – príprava, realizácia, starostlivosť“, je určená samosprávam, aktívnym občianskym združeniam, ale aj odborným organizáciám ochrany prírody a krajiny, ktoré plánujú budovanie náučného chodníka, prípadne zabezpečujú jeho prevádzku a starostlivosť. Príručka sumarizuje poznatky a skúsenosti z oblasti budovania a prevádzkovania náučných chodníkov v území troch slovenských geoparkov: Novohrad-Nógrád geoparku, Banskoštiavnického geoparku a Banskobystrického geoparku.