Kolobeh roka a škola

Základné údaje:
  • Typ zdroja: metodiky
  • Vydal/zostavil Občianske združenie Jablonka/Erika Galanská
  • Rok vydania 2021
  • Cena Bez poplatku
  • Distribúcia Poštou
  • Kontakt pre objednávku angela.jablonka@gmail.com

Publikácia Kolobeh roka a škola - ukážky vyučovacích blokov prierezového učenia pre I.stupeň základnej školy