Klimatická zmena a obehové hospodrástvo

Základné údaje:
  • Typ zdroja: metodiky,učebné pomôcky,prezentácie
  • Vydal/zostavil Ellen Macarthur Foundation
  • Rok vydania 2022
  • Cena Bez poplatku
  • Distribúcia Elektronická
  • Kontakt pre objednávku neuvedené

Metodika pre vyučbu problematiky Kliamtickej smeny a obehového hospodárstva pre deti vo veku 13-16.