Klimatická kríza: Procesy spätných väzieb - ÚVOD

Základné údaje:
  • Typ zdroja: videá a filmy
  • Vydal/zostavil Northern Light Productions
  • Rok vydania 2021
  • Cena Bez poplatku
  • Distribúcia Elektronická
  • Kontakt pre objednávku neuvedené

Dnes už všetci vieme, že spaľovaním fosílnych palív ľudia vytvárajú emisie, ktoré spôsobujú globálne otepľovanie. Menej známe však je, že toto ľuďmi spôsobené otepľovanie dalo do pohybu obrovské prírodné procesy spätných väzieb, ktoré ešte viac zvyšujú teplotu.

Seriál piatich krátkych filmov „Climate Emergency: FeedBack Loops“ vysvetľuje príčiny a dôsledky týchto procesov a uvádza, čo môžeme urobiť pre zmenšenie škôd na životnom prostredí. Tieto procesy už prebiehajú, ale ešte stále máme možnosť ich spomaliť alebo zvrátiť.

Máme dosť poznatkov a technológií, treba len tlačiť na politikov, aby prijali opatrenia pre radikálne zníženie emisií CO2 a to skôr, ako dôjde k bodu zvratu, ktorý by ohrozil život na Zemi.

Filmy komentuje Richard Gere spolu so svetovo uznávanými vedcami. Filmy predstavujú unikátny zdroj najnovších vedeckých faktov o širších súvislostiach zmeny klímy. Majú titulky v 20 jazykoch, vrátane slovenčiny a sú prezentované veľmi zrozumiteľným spôsobom.

Ideálna učebná pomôcka pre zvýšenie klimatickej a ekologickej gramotnosti na Slovensku.

ÚVOD – vysvetľuje fungovanie procesov spätnej väzby, ich prejavy a trendy v rámci meniacej sa klímy. Poskytuje tiež prehľad o najnovších výsledkoch výskumu.

Slovenské titulky nastavte cez CC.
Vydavateľstvo PRO Banská Bystrica