Klimatická kríza: Procesy spätných väzieb - PERMAFROST

Základné údaje:
  • Typ zdroja: videá a filmy
  • Vydal/zostavil Northern Light Productions
  • Rok vydania 2021
  • Cena Bez poplatku
  • Distribúcia Elektronická
  • Kontakt pre objednávku neuvedené

PERMAFROST – tretí diel seriálu krátkych filmov vysvetľuje, ako roztápanie zamrznutej organickej hmoty v permafroste vedie k uvoľňovaniu oxidu uhličitého a metánu. Tieto skleníkové plyny spôsobujú ďalšie otepľovanie a tým urýchľujú roztápanie permafrostu.

Slovenské titulky nastavte cez CC
Vydavateľstvo PRO Banská Bystrica