Klimatická kríza: Procesy spätných väzieb - LESY

Základné údaje:
  • Typ zdroja: videá a filmy
  • Vydal/zostavil Northern Light Productions
  • Rok vydania 2021
  • Cena Bez poplatku
  • Distribúcia Elektronická
  • Kontakt pre objednávku neuvedené

LESY – druhý diel seriálu krátkych filmov vysvetľuje, ako výrub a ničenie lesov v kombinácii so škodlivými dôsledkami prehrievania klímy – sucho, hmyz a požiare – prispievajú k rastu emisií oxidu uhličitého, nebezpečného skleníkového plynu.

Slovenské titulky nastavte cez CC.
Vydavateľstvo PRO Banská Bystrica