Klíma ma vníma

Základné údaje:
  • Typ zdroja: prezentácie
  • Vydal/zostavil Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva
  • Rok vydania 2021
  • Cena Bez poplatku
  • Distribúcia Elektronická
  • Kontakt pre objednávku neuvedené

Pri príležitosti Svetového dňa Zeme 2021 sme pripravili prezentáciu zameranú na tému klímy a klimatických zmien. Vysvetľuje základné príčiny globálnej klimatickej zmeny a poskytuje drobné návody na jej zmiernenie. Prajeme príjemné čítanie!