INOVUJTE EKOLOGICKY!

Základné údaje:
  • Typ zdroja odborné publikácie
  • Vydal/zostavil Vydavateľ a Editor: SAŽP, Odbor Environmentálneho manažérstva a Bazilejského dohovoru
  • Rok vydania 2018
  • Cena Bez poplatku
  • Distribúcia Elektronická
  • Kontakt pre objednávku neuvedené

Príručka o ekologických inováciách pre malé a stredné podniky a obchodných poradcov.