Stránka o lokálnosti, lokálne dianie, užitočné odkazy, mapy, inšpirácie

Základné údaje:
  • Typ zdroja: videá a filmy,webové stránky,rady, tipy, námety,legislatívne predpisy
  • Vydal/zostavil Svet tvorivo
  • Rok vydania Nerelevantné
  • Cena Bez poplatku
  • Distribúcia Iné:
  • Kontakt pre objednávku lucia@tvorivo.sk

Sme apolitické združenie, dobrovoľná občianska aktivita tímu priateľov, ktorí sa rozhodli priložiť ruku k dielu a dostať viac do povedomia - šíriť myšlienku, obsah aj význam lokálnosti. Lokálnosť je široký pojem, ktorý v sebe zahŕňa všetko, čo je človeku prirodzené, jeho potreby: od (zdravého) jedla, spôsobu života (komunita, vzťahy, spojenia), práce (ktorá napĺňa), vitálneho životného prostredia a podobne. Aktuálne sme sa zapojili do česko-slovenskej kampane v rámci iniciatívy Svetového dňa lokálnosti. Na stránke https://lokalnost.org/ nájdete mnoho užitočných informácií, mapy lokálnych dodávateľov, inšpiráciu a podobne.

Máme za to, že porozumenie je cestou k zmene. Žijeme v neobvyklých časoch a teraz je výnimočná príležitosť prehodnotiť naše doterajšie myslenie a konanie, otvoriť sa novým možnostiam.Naša iniciatíva pramení zo zdravého rozumu skôr než zo zámeru „zmeniť svet“.