https://fossessed.com/

Základné údaje:
  • Typ zdroja: webové stránky
  • Vydal/zostavil Tomáš Fuksi
  • Rok vydania Nerelevantné
  • Cena Bez poplatku
  • Distribúcia Elektronická
  • Kontakt pre objednávku fossessed@gmail.com

Paleobiológia nie je obmedzená na škatuľkovanie, ale spolupracuje s rôznymi vednými odbormi, vrátane ekológie a klimatológie. Vo fosílnom zázname nachádzame stovky ekvivalentov zmien prebiehajúcich v aj v súčasnosti (strata diverzity, otepľovanie ovzdušia aj oceánov, acidifikácia morských vôd,...). Štúdiom a snahou o pochopenie mechanizmov týchto zmien v minulosti ľahšie pochopíme spúšťače podobných zmien dejúcich sa okolo nás. Stránka venovaná "kameňom s príbehom" neprináša encyklopedické informácie, systematické zaradenie skamenelín a esenciálne výťahy z odborných článkov, ale snaží sa príbehom vytvoriť okno do pravekého sveta. Cieľom je zaujať človeka širším pohľadom na obyčajné kamene a naviesť ho k ďalšiemu štúdiu histórie Zeme a všetkého, čo s ňou súvisí.