EMAS úloha pri prechode na udržateľné financovanie

Základné údaje:
  • Typ zdroja: odborné publikácie
  • Vydal/zostavil Európska komisia
  • Rok vydania 2020
  • ISBN 978-92-76-17900-9
  • Cena Bez poplatku
  • Distribúcia Elektronická
  • Kontakt pre objednávku neuvedené

Cieľom udržateľného financovania je smerovať tok kapitálu k udržateľným hospodárskym činnostiam zohľadnením environmentálnych, sociálnych a riadiacich kritérií (ESG). Trvalo udržateľné financovanie je o financovaní aktivít, ktoré produkujú udržateľný tovar a/alebo ponúkajú udržateľný tovar alebo služby.