Doprava a klimatická zmena

Základné údaje:
  • Typ zdroja: videá a filmy
  • Vydal/zostavil Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o.
  • Rok vydania 2021
  • Cena Bez poplatku
  • Distribúcia Elektronická
  • Kontakt pre objednávku neuvedené

Po energetike a priemysle je doprava tretím najväčším producentom skleníkových plynov. Prečo sa oplatí siahnuť po udržateľnejšej forme dopravy?