Časopis Enviromagazín

Základné údaje:
  • Typ zdroja: odborné publikácie ,časopisy
  • Vydal/zostavil Slovenská agentúra životného prostredia
  • Rok vydania 2020
  • Cena Bez poplatku
  • Distribúcia Elektronická, Poštou, Osobný odber
  • Kontakt pre objednávku enviro@sazp.sk

Odborno-náučný časopis ENVIROMAGAZÍN vydáva Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) pod odbornou gesciou Ministerstva životného prostredia SR (MŽP SR). V súčasnosti je jediným celoštátnym odborno-náučným časopisom o životnom prostredí (ŽP) s 25-ročnou tradíciou. Časopis je od roku 2014 odberateľom distribuovaný bezplatne a je financovaný s podporou Environmentálneho fondu.

Každé číslo je venované nejakej hlavnej téme.

Ďalšie rubriky: Envirosvet, EnviroSlovensko, Rubrika OP KŽP, Enviroprojekt, Envirovýchova, Envirorelax.

Na stránke nájdete archív vydaní časopisu od roku 1996.