Brožúrky o očakávanom vplyve klimatickej zmeny na rôzne oblasti života a o potrebe aktivity

Základné údaje:
  • Typ zdroja: brožúry, plagáty a letáky
  • Vydal/zostavil Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o.
  • Rok vydania 2020
  • Cena Bez poplatku
  • Distribúcia Elektronická, Osobný odber
  • Kontakt pre objednávku jan.dzurdzenik@arr.sk

Brožúrky stručne popisujúce očakávaný vplyv klimatickej zmeny na rôzne oblasti života + čo vieme urobiť

 

Mitigácia (zmierňovanie)

Prejavy klimatickej zmeny

Tepelné ostrovy 

Prívalové dažde a ich vplyv  

Miestna ekonomika a klimatická zmena

Voda v krajine

Energetika

Prispôsobovanie budov očakávanej zmene podnebia

Mestské prostredie

Význam ochrany prírody

 

Príručka "Zvyšovanie odolnosti mestských oblastí"

 

Vytlačené brožúrky a príručka sú k dispozícii v sídle Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o., Strojárenská 3, Košice