BIGECHE č. 27

Základné údaje:
  • Typ zdroja: časopisy
  • Vydal/zostavil Národný inštitút vzdelávania a mládeže
  • Rok vydania 2024
  • ISBN ISSN 1335-9940
  • Cena Bez poplatku
  • Distribúcia Elektronická
  • Kontakt pre objednávku neuvedené

Tohtoročné číslo občasníka BIGECHE obsahuje príspevky pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl zameraných na prezentáciu environmentálnych aktivít ako príkladov dobrej praxe, ktoré majú potenciál inšpirovať ďalších pedagógov k práci so žiakmi na podporu rozvoja ich kompetencií k udržateľnosti.