Bádateľský nápadník - Fenológia - JANUÁR

Základné údaje:
  • Typ zdroja: metodiky,rady, tipy, námety
  • Vydal/zostavil kolektív autorov Vzdelávacieho centra TEREZA
  • Rok vydania 2021
  • Cena Bez poplatku
  • Distribúcia Elektronická
  • Kontakt pre objednávku neuvedené

Bádateľský nápadník - Fenológia - JANUÁR

Ťažiskom programu GLOBE je bádateľsky orientované vyučovanie (BOV). Aj preto vám na tomto mieste postupne ponúkneme inšpiratívny súbor bádateľských aktivít, konkrétne z oblasti FENOLÓGIA. Sami zistíte, čo skrývajú puky stromov, čo je podstatou jarného aspektu, preskúmate vegetačný kryt v okolí školy, či biodiverzitu v školskej záhrade. Získate pritom množstvo praktických skúseností, zručností a oboznámite sa s vedeckými metódami a pomôckami...

V prílohe si môžete stiahnuť aktivitu na január s názvom ČO SKRÝVAJÚ PUKY STROMOV?