Aký vysoký je môj strom?

Základné údaje:
  • Typ zdroja: pracovné listy,rady, tipy, námety
  • Vydal/zostavil https://www.globeslovakia.sk/aktivity/aky-vysoky-je-moj-strom/
  • Rok vydania Nerelevantné
  • Cena Bez poplatku
  • Distribúcia Elektronická
  • Kontakt pre objednávku neuvedené

Meranie výšky stromu môžeme zaradiť medzi tzv. medzipredmetové aktivity. Popri určovaní druhu stromu (biológia), využívame znalosti goniometrických funkcií (matematika) a výrobu samotnej pomôcky - klinometer - môžeme šikovne vyhotoviť na hodine techniky, či výtvarnej výchovy ;-).

Pomôckou na výpočet výšky stromu môže byť klinometer. Je to zariadenie slúžiace na meranie sklonu (napr. svahu) alebo uhlov, ktoré pomáhajú pri výpočte výšky. V našom príspevku nájdete nielen aktivitu na výpočet výšky stromu, ale aj návod na zhotovenie klinometra.