Ako sa poľnohospodárstvo pripravuje na klimatickú zmenu

Základné údaje:
  • Typ zdroja: videá a filmy
  • Vydal/zostavil Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o.
  • Rok vydania 2021
  • Cena Bez poplatku
  • Distribúcia Elektronická
  • Kontakt pre objednávku neuvedené

Dokáže poľnohospodárstvo fungovať bez vody? Prečo je erózia problém? Ako sa dá predchádzať erózii? Krátke video naznačí odpovede na tieto a ďalšie otázky. 

 

Vedeli ste, že najúrodnejšiu časť z pôdy často odnáša voda? Pri nesprávnej orbe totiž dažďová voda odplavuje najúrodnejšiu hornú vrstvu pôdy. Z hľadiska dĺžky ľudského života je pôda neobnoviteľným zdrojom. Ak máme zachovať úrodnosť pôdy, nemôžeme do nej len sypať umelé hnojivá. Treba jej vrátiť organickú hmotu a treba ju chrániť pred tým, aby najúrodnejšiu časť z nej neodnášali vietor a voda.